Presentasjoner fra klyngesamlingen i Narvik

Klyngesamling Narvik 9-10.des 2015

Vi presenterer programmet med presentasjoner linket opp. Om det er noen spørsmål, kan disse rettes til Børre Berglund: post@vintertroms.no

Onsdag 9. Desember

11:30      Fremmøte og registrering

12:00      Lunsj

12:45      Velkommen til klyngesamling i Narvik v/ Geir P. Stokke og Lise Hansen

13:00      Bærekraftig vinterturisme i Nord-Norge, hvilke praktiske konsekvenser har det? v/Audun Pettersen, Innovasjon Norge

13:30      Segmenteringsmodell for Nordlysturisme – kort gjennomgang v/ Agnete Ryeng og Børre Berglund

14:15      Krav til nordnorske vinterbedrifter som vil satse i Tyskland og stemmer segmentene v/ Jana Mennig, Innovasjon Norge Tyskland.

Jana presenterte også Dino Steinkamps fra DerTour presentasjon, lastes ned her.

15:00      Kaffepause

15:30      Storbritannia – stemmer segmentene, hvem skal vi prioritere? v/ Ian Brittain, Inghams

16:00      Hvilke Nordlysopplevelser selger best i Storbritannia – hvorfor? v/ Catherine Foster, Innovasjon Norge Storbritannia

16:30      Innhold i en guidet Nordlys-safari med fokus på fotografering v/ Kjetil Skogli, KS

17:00      Ut på tur – aldri sur! v/ Lise Hansen, Visit Narvik

21:00      Oppsummering fra turene og felles middag – sosialt samvær

 

 

Torsdag 10. Desember

08:30      Arena Lønnsomme Vinteropplevelser etter 31.12.16 v/ Børre Berglund

09:00      TravelFact – online-basert verktøy for innovasjon og deling v/ Mariell Hagen, Arena LV

09:30      Tromsø som HUB for Nordlysturisme til andre områder v/ Trond Øverås, Visit Tromsø Regionen

                  Workshop – praktisk betydning for andre områder ved bruk av Tromsø som HUB ledet av Børre B

                  Muligheter og barrierer, pilotsatsinger. Inklusive kaffepause og oppsummering.

11:30      Aurora Skycam – innovasjon i praksis, v/ Anders Hanssen, Aurora Skycam

12:00      Arbeidslunsj

12:30      Potensialet i nye asiatiske markeder v/ Per Holte, Innovasjon Norge

13:00      Workshop i formidling v/ Klaus L. Bergli, Sadio Nor Teater

15:00      Avslutning og hjemreise

Vi ønsker også din tilbakemelding på gjennomføringen av samlingen. Her kan du gi oss din mening.