Vil du bli med videre i klyngenettverket?

Bedriftsklyngen Lønnsomme Vinteropplevelser har fortsatt et stort uforløst potensiale på flere områder. Selv om klyngen ikke lengre har Arena-status fortsetter arbeidet med å utløse mer lønnsom vintertrafikk til området basert på en regional finansiering.

Potensialet skal forløses ved å videreføre de sammensatte samhandlingsprosessene som er påbegynt i prosjektets 5 første år. Det betyr gjennomføring av tiltak innenfor områdene:

1.     Produktutvikling og innovasjon

2.     Klyngeutvikling og nettverk

3.     Kvalitet- og kompetanse

4.     Internasjonalisering og markedsadgang

FoU-tiltak er sentrale innen alle satsningsområdene.

Vi har startet arbeidet med å implementere segmenteringsmodellen gjennom workshops rundt i klyngeområdet. Arbeidet fortsetter med større vekt på markedsføring og salg.

Det er behov for retningslinjer som sikrer dyrevelferd og kundeopplevelsen for hvalsafariturismen. Vi vil ta tak i dette arbeidet og vil sammen med ledende bedrifter utarbeide slike og finne frem til måter de kan håndheves på.

Høsten med månedene september og frem til desember er en fin periode for nordlysopplevelser. Vi setter nå fokus på dette og vil utvikle og teste produkter idet internasjonale markedet i denne perioden.

Mat er for lite fokusert i vintersatsingen. Det foregår flere satsinger i landsdelen på matopplevelser og vi vil engasjere oss i disse.

 Visjonen for klyngesatsingen er:

Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse

Kvantitative mål, hvor klyngen er en av flere bidragsytere er:

1.     Forbruk per gjest per døgn skal i gjennomsnitt være min kr 2 500,- (justert opp fra kr 2 100,-)

2.     Innen vintersesongen 2017/18 skal prosjektet bidratt til at 45 000 nye gjester besøker området

Vi er godt i gang med å utvikle et langsiktig fundament for videre utvikling og drift av klyngen. Den primære strategien er å oppnå status som Norwegian Centres of Expertice.

 

Klyngen teller i dag 75 bedrifter og vi tar opp ny medlemmer. Klyngebedrifter betaler kr 7 500 + mva i årlig klyngeavgift. For påmelding til videre klyngedeltakelse i 2016/17 – bruk skjemaet under:

Kontaktperson *
Kontaktperson
Bekrefter vår deltakelse i bedriftsnettverket *
Vi vil delta i Lønnsomme Vinteropplevelser 2016/17 og betaler kr 7 500 + mva i klyngeavgift. Bedriften blir invitert til deltakelse i alle klyngeaktiviteter og velger selv hvilke aktiviteter bedriften vil delta i.