Presentasjoner fra klyngesamlingen 27-28.sept 2016

Klyngesamlingen i Tromsø tiltrekte rundt 100 representanter fra reiselivsbedrifter, Fou-mijøene og virkemiddelapparatet i Nord-Norge. Takk for gode diskusjoner og opplevelser sammen! Ved å trykke på tittelen på innleggene under kan du laste ned presentasjonene som pdf.
 

Tirsdag 27. september
11.00 Velkommen til klyngesamling v/ Geir Stokke - leder av Styringsgruppa for Arena LV
11.15 Reistadløpet er blitt en del av Visma Ski Classic. Hva betyr det for reiselivet? v/ Alexander Os - Daglig leder
11.40 Travelhouse – Falcontravel (CH), ny charteroperasjon til Nord-Norge 2016/17, Thor Gjerde/Anne M. Solberg
12.45 Lunsj
13.45 Innovasjon Norge Arktis og vintersatsing v/ Linda Beate Randal - Innovasjon Norge
14.15 Samarbeid Nord & Fjord – nye konsepter for økt verdiskaping i bedriftene v/ Trond Amland - NCE Tourism
14.45 Pause
15.15 Presentasjon av nye vinteropplevelser - noen skal vi teste på kvelden v/ tilbyderne
15.30 Orientering om lærlingeordningen v/ Victor Pettersen Opplæringskontoret for salg og servicefag
15.45 Fra Arena Lønnsomme Vinteropplevelser til en moden klynge i verdensklasse, hva skal vi fokusere på? workshop ledet av Børre Berglund
16.40 Hvalsafari Andenes satser i Tromsø! v/ Sara Mesiti - Hvalsafari Andenes
17.00 Fokus GermAsia – Morten Torp
18.00 Avslutning
18.30 Nordlystur & Mat & Mingling. Nordlys tur i september - nye opplevelsesprodukter skal testes

Onsdag 28. september
08.30 Vinteren 2015/16 i tall v/ Gunnar Nilsen - NHO Reiseliv
09.00 Planer og tiltak Lønnsomme Vinteropplevelser 2016/17 v/ Børre Berglund
09.30 Hva kjennetegner en klynge i verdensklasse? v/ Gerd Meier zu Koecker
10.15 Pause
10.45 Widerøe – viktig transportør for vinterturisme i Nord-Norge, ny anbudsrute – hva innebærer det? v/ Kristin Gaustad - Widerøe
11.15 Tettere samarbeid mellom universitet/FoU og næringen v/ Seniorrådgiver Arne Trengereid, UiT Norges arktiske universitet
11.30 Ny kost i Visit Tromsø-regionen AS – ny retning? v/ Chris Hudson

Foto: Susanne Kirchberger/Tromsø Safari