Internasjonalisering

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser fortsetter å jobbe aktivt ute i markedene!

Snow Tour UK

Denne ble gjennomført i London 4. - 6. september med 6 deltagere fra klynga. Her fikk deltagerne trening i forberedelser, gjennomføring av presentasjon og salgssamtale, samt det aller viktigste - oppfølging av møtene med 7 ulike turoperatører. Morten Torp melder at det var et spennende knippe personer og bedrifter med ulike erfaringer og bakgrunn som deltok. Gruppen var flink til å gi råd til hverandre underveis. På slike salgsturneer møter man veldig ulike turoperatører hvor man må endre budskap og presentasjonsform fortløpende i forhold til den situasjonen man står i. Dette håndterte deltagerne på en glimrende måte. Flere av leverandørene og aktørene i klyngen vil nok få ny business fra denne turen!

Workshops Kina

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser bestilte tidlig 10 plasser på 5 bord på reiselivs workshopene i Kina hvor vi besøker Shanghai, Guangzhou og Beijing. På disse 3 workshopene vil vi eksponeres for nærmere 300 kinesiske turoperatører. Hensikten er å bringe klyngeaktørene ut i markedet for å finne distribusjons kanaler for egne produkter. Morten Torp vil være reiseleder og gi støtte og råd underveis. Han kommer også til representere resten av klyngen i tillegg til de som er med fysisk. Det jobbes med å få ytterligere 4 plasser da vi har bedrifter på venteliste.

Workshops Tokyo og Jakarta

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har valgt å bli med Scandinavian Touristboard på turoperatør workshops i Tokyo og Jakarta kommende uke. Årsaken til at vi tar opp tråden i Japan igjen er at det er ingen andre nord norske aktører tilstede. Japanske turoperatører med Tumlare i spissen er bekymret for at landsdelen ikke er tilstede med produkter. Vår manglende tilstedeværelse utnyttes til fulle av finsk lappland og andre regioner i Norge. Japansk privat økonomi har vært litt presset de siste årene grunnet økt mva avgift i Japan, og har hatt negativ innflytelse på reisende til vinter Nord Norge. Uansett så vil dette komme tilbake og Japan vil fortsatt være en av våre viktigste vintermarkeder.

Arena sammen med Nord Norsk Reiseliv har hatt møter med Tumlare, SAS i Japan og SAS i Norge for sikre god informasjon om utviklingen av vintertrafikken til regionen. Dette for å forsøke og sikre både SAS direkteruter fra Tokyo til landsdelen og flere japanske reisende til vår klynge om vinteren. SAS starter i vinter med 2 ukentlige flygninger direkte fra CPH til Tromsø. Dette vil gi Japan muligheter til å nå Tromsø med kun 1 stop både via CPH med SAS og via Frankfurt med Lufthansa. Det er også mulig å reise med 1 stop via Stockholm og London. 

Morten skal ha nye møter med både Tumlare og SAS under workshop i Tokyo, samt møte mange spennende japanske turoperatører. Han skal også for første gang delta på STB workshop i Jakarta. Scandinavian Touristboard melder om økende interesse for vinter, nordlys og Nord Norge også i denne delen av Asia.