Presentasjoner fra Klyngesamlinga 25. - 26. september Tromsø

Hele 105 representanter fra reiselivsbedrifter, Fou-mijøene, virkemiddelapparatet i Nord-Norge og studenter var påmeldt til Klyngesamlinga på Ishavshotellet i Tromsø. Takk for gode innlegg, diskusjoner og sosialt samvær på Aurora Spirit!  Nedenfor kan du laste ned presentasjonene

Dag 1:

Hva betyr økende digitalisering for reiselivet og din bedrift, Tony Liafjell, Benzin

Air & Style til Narvik - som brekkjern inn i Asia, Per Andre Ødegaard og Harald Kuraas

Få søker reiselivsfag i den videregående utdanningen – hva gjør vi med det? Hilde Veum, NHO Reiseliv

NAV som rekrutteringsagent for nye reiselivsmedarbeidere, Eirik Haugen

Lufthansa utvider flytilbudet til Tromsø. Hvordan selger vi – hva fokuseres i salget? Morten Torp

Din bedrift kan optimalisere driften ift skatte- og avgiftsregelverket. Hvordan? Christin Bassøe Jørstad, KPMG

April er lavsesong vinter – hvordan øke omsetninga i denne måneden? Jan Roger Eriksen, Sorrisniva

Pod-cast i formidling av FoU-resultater, Gaute Svensson, UiT

 

Dag 2:

Sesongvariasjoner for bedriftene og ny strategi for klyngen, Børre Berglund

Informasjon om nye tjenester fra Innovasjon Norge, Randi Abrahamsen

Sirkulær økonomi i klyngene – hva er det og hva kan din bedrift gjøre? Christophe F. Pinck, NCE Eyde

Endelig - nå lanserer vi Nasjonalt Kvalitetssystem, Hans-Olav Eriksen