SNOW17: BÆREKRAFT

BÆREKRAFT

Denne sesjonen innledes av vår Reiselivsdirektør som presenterer Innovasjon Norges nye reiselivsstrategi. Hovedtema for sesjon 3 er bærekraft og alle dens tre perspektiver: Miljø – økonomi – sosial. Etter innlegg av Professor Kelly Bricker "Ecotourism-Principles to Practice in the New Millennium", avsluttes temaet med en sofaprat. Deltagere i denne er: Bente Bratland Holm, Kelly Bricker, Martin Julseth (Hurtigruten), Trine Lyrek (Trasti og Trine) og Elisabeth Dreyer (Destination Lofoten)

 
Foto: Astrid Waller

Foto: Astrid Waller

Bente Bratland Holm (NO)

Bente Bratland Holm har jobbet i reiselivsnæringen i en årrekke, og kjenner bransjen bedre enn de fleste. Etter tre år som administrerende direktør i Visit Oslo, begynte hun som Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i januar 2017. Hun har tidligere også vært Direktør i Norway Convention Bureau.

 
Kelly+Bricker.png

Kelly Bricker (US)

Dr. Bricker is a Professor and Director of Parks, Recreation, and Tourism at the University of Utah. She completed her Ph.D. research with the Pennsylvania State University, where she specialized in sustainable tourism and protected area management. She has research and teaching interests in ecotourism, sense of place, natural resource management, and the impacts of tourism. 

 
Foto: Tommy Andreassen

Foto: Tommy Andreassen

Elisabeth Dreyer (NO)

Elisabeth Dreyer er daglig leder av Destination Lofoten på sjette året. Hun har jobbet innen reiselivet siden tidlig nittitall, og har vært innom de fleste områdene innen bransjen. Har de siste 10 år jobbet innen markedsføring spesielt på destinasjons- og landsdelsnivå. Har nettopp avslutta Masterplan fase 3 hvor det trekkes opp noen linjer for videre utvikling av reiselivet i regionen. Tema bærekraft ble dermed årets tema under Destinasjonskonferansen i februar 2017.

 
Martin+Julseth.jpeg

Martin Julseth (NO)

Martin Julseth leder avdelingen som er ansvarlig for utvikling av ombordopplevelsene og utfluktstilbudet til Hurtigruten i Norge. Han har et brennende engasjement og allsidig erfaring knyttet til meningsfulle opplevelser som ivaretar en bred forståelse av ansvarlighet. Hurtigrutens opplevelser har som mål å bygge opp om en dannelsesreise der innsikt og aktiv involvering knyttet til natur, kultur og dyreliv settes i sentrum.

Både privat og i jobbsammenheng mener Martin at ulike former for friluftsliv er en hensiktsmessig tilnærming til både meningsfulle opplevelser og ansvarlighet.