SNOW17: WINTER TOURISM AND GUIDING

WINTER TOURISM AND GUIDING

Guiding står sentralt i forskningsprosjektet "Winter". I denne sesjonen får vi høre om funn, utfordringer og "best-practices".

Arild+Rokenes.png

Arild Røkenes (NO)

Arild Røkenes jobber som førstelektor ved UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Alta. Arild har gjennom vinterprosjektet forsket på guiderollen - mer spesifikt hvordan guider skaper kundeopplevelser gjennom tilrettelegging, sikkerhetsstyring og opplevelsesproduksjon. Arild bruker også mye tid på strategisk prising, hvordan reiselivspribedrifter kan prise sine turer optimalt. Arild har også gjennomført analyser av kompetansebehovet i reiselivsnæringen. Han jobber også aktivt med utvikling av guide- og reiselivsutdanninger med mål om at næringen på sikt skal bli bærekraftig i forhold til miljø, kultur og økonomi.

 
Line+Mathisen.png

Line Mathisen (NO)

Line Mathisen jobber som senior forsker ved Northern Research Institute ( NORUT) sitt kontor i Alta. Lines nåværende forskningsinteresser er natur og kulturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping, forskning på entreprenørskap og innovasjon i distriktene og markedsføring – spesielt innenfor samspill for økt verdiskapning og innovasjon. I Winter prosjektet har Line forsket på samspillet mellom guiden og turisten i en opplevelseskontekst, og hva som skjer mellom frivillige turister og event ledelse i Finnmarksløpet og Iditarod. I tillegg har hun fått innsikt i strategier guiden bruker for å regulere egne følelser i slike samspill.

 
Outi+Rantala.png

Outi Rantala (FI)

Outi Rantala, D.Soc.Sc., is Associate Professor on Responsible Arctic Tourism at the Multidimensional Tourism Institute, University of Lapland, Finland. Her research in the Winter project has focused on the contradictory ideals regarding adventure tourism and on the tacit knowledge and competences required from the tourists and guides participating in the winter activities. Even though commercial nature tourism products are often perceived as low-risk activities in the North, risks are present in the everyday actions of guided nature tourism services. She has coordinated two co-authored publications based on data collected during the project: Is adventure tourism a coherent concept and The Softening of Adventure Tourism in Finnish Lapland.

 
Jann+Engstad.jpeg

Jann Engstad (NO)

Jann Engstad er en evig gründer og begynte som guide i 1974 på tyske turbusser i Lofoten. Han startet Janns Adventure Lofoten i 1984, og i dag heter selskapet Lofoten Aktiv AS med Jann som daglig leder og eier. Jann og bedriften har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med å kombinere reiseliv og naturvern. Bedriften tilbyr kajakk-, fjellski-, sykkel- og trugeturer.