VERKTØY FOR KLYNGEMEDLEMMER

 

Les om segmenteringsmodellen, hvordan bruke den og de ulike segmentene.


Her finner du rapporter som kan lastes ned og informasjon om pågående prosjekter.


Her finner du fakta, nyttige tips til TravelFact og hjelp til innlogging.

Incomingoperatører i klyngen og marked, CRM og rutiner for distribusjonsaktivitet. 


Her finner du blant blant annet informasjon fra Innovasjon Norge og NHO.


Kommer snart.
 

INCOMINGOPERATØRER I KLYNGEN OG MARKED 

Tromsø Adventure, Inga Reker: Tyskland

Hvalsafari Andenes, Daniele Zanoni: Nederland

North Adventure, Henriette B Eilertsen: Storbritannia

Tromsø Safari, Arne ter Mos: ASIA og Nederland

68 Lofoten, Wenche Lesniak: Tyskland


CRM

SuperOffice er klyngens CRM system. Her lagrer vi informasjon om turoperatører og andre partnere. 

Ønsker du å hente ut noe fra klyngens CRM system?


RUTINER FOR DISTRIBUSJONSAKTIVITETER

1.    Morten Torp er ansvarlig for distribusjonsplanen for nettverket. Denne utformes av prosjektledelsen og Morten, og diskuteres med klyngebedrifter og incomingoperatører på klyngesamlingene før den fastsettes. Planen tilgjengeliggjøres på www.arctic-365.no.

 

2.    Det sendes ut informasjon om aktiviteten minimum 1 måned før aktiviteten skal gjennomføres der vi informerer om hva aktiviteten går ut på og hvordan denne gjennomføres.

 

3.    I mange tilfeller vil incoming-operatørene delta på vegne av nettverket. I fellesskap med Morten Torp planlegges aktiviteten.

 

4.    Klyngebedriftene gjør kontinuerlige oppdateringer av sine produkter I Travelfact når dette er nødvendig slik at vi er trygge på at innholdet er korrekt. 1 uke før aktiviteten starter henter vi ut produktarkene fra databasen. Alle produktark nettverket tar med må publiseres her.

 

5.    Incomingoperatørene legger inn kontaktinformasjon i CRM-systemet etter endt aktivitet og skriver en utfyllende rapport om deres møter og plan for oppfølging. Rapporten sendes ut av incomingoperatøren og må leses av samtlige bedrifter for å bli informert om oppfølgingen. I noen tilfeller vil turoperatøren ha direkte kontakt med leverandør. Dette fremkommer av rapporteringen.

 

6.    Rapporten sendes ut og publiseres på www.arctic-365.no senest 1 uke etter hjemkomst.

HER FINNER DU NYTTIGE LENKER
 

INNOVASJON NORGE - INNSIKT 

Verdiskaping per landsdel

Turistundersøkelsen

Nøkkeltall

Flytrafikk til Norge

Norges Turistbarometer

Segmenteringsstudiet

Overnattingsstatistikk

Posisjoneringsanalysen

Merket for bærekraftig reisemål

Nasjonal kolleksjon

 

NHO Reiseliv

Tall og fakta

 

REISELIV I NORD

Færre overnattinger – økt omsetning i januar

Bearbeidet statistikk for landsdelens overnattingsbedrifter for januar 2018. 

http://www.reiselivinord.no/2018/03/faerre-overnattinger-okt-omsetning-i-januar/
 

Ytterligere informasjon om tallgrunnlaget i månedsstatistikken kan gis av regionskontakt
NHO Reiseliv Gunnar Nilssen / 913 32 099

For kommentarer til utviklingen av ferie-/fritids-trafikken, kontakt adm. dir. i
NordNorsk Reiseliv AS Trond Øverås / 906 26 170

For nærmere informasjon om trafikkutviklingen på Svalbard, kontakt reiselivssjef i
Visit Svalbard Ronny Brunvoll / 951 16165

 

Foto: Hans Arne Paulsen / www.nordnorge.com

TRAVELFACT

Forsikre deg om at du har delt og tilgjengeliggjort dine produkter og pakker!

 

Travelfact er svært sentral i klyngens distribusjonsarbeid, og produktene må registreres her for at de skal tas med ut i markedene av incoming-operatørene i klyngen. TravelFact er en webbasert løsning der du kan vedlikeholde all din produktinformasjon, samt dele denne med dine samarbeidspartnere i klyngen og med turoperatører og andre samarbeidspartnere. På denne måten sikrer du at oppdatert og riktig informasjon om dine produkter alltid er tilgjengelig hos dine kunder og samarbeidspartnere.  

Vi vil invitere inn turoperatører i databasen, og da er det viktig at din informasjon er oppdatert og korrekt. Vi oppfordrer klyngebedriftene til å sette seg godt inn i systemet som har fått nytt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å bruke. En uke før vi deltar på workshops henter vi ut produktarkene fra TravelFact som vi tar med oss på en usb-stick. Denne gir vi ut til alle vi har møter med.

 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL SYSTEMET?

For de av dere som ikke har brukt løsningen før kan dere registrere dere som brukere på www.travelfact.no 

Systemet kan brukes som deres primære produktregister, dersom dere ikke har annet elektronisk system der produktinformasjon vedlikeholdes. Da kan dere gjennom løsningen tilgjengeliggjøre informasjon om deres produkter til alle deres samarbeidspartnere, også utenfor samarbeidet i klyngen. Systemet er kostnadsfritt i bruk for alle klyngebedriftene. 

Systemet benyttes aktivt under NTW og på internasjonale salgsmøter (Snow Tours).

 

For mer info og praktiske tips les her

 

 

Her KOMMER nyttige lenker.