Fokus på Tromsø som hub i utviklingen av vinterturismen

På vinteren er Tromsø blitt en viktig og stor hub for vinterturismen til Nord-Norge med direktefly fra London og god frekvens til Oslo. Klyngen har en stund ønsket å se på hvordan Tromsø kan utnyttes som en god hub for resten av Troms, Alta, Ofoten, Harstad, Vesterålen og Lofoten.

Det er mange måter å utnytte trafikkstrømmen inn til Tromsø, og det handler i stor grad om infrastruktur som transport og ikke minst produkter og pakker som tar utgangspunkt i ankomst Tromsø, og til dels også til andre trafikkknutepunkt som Evenes Lufthavn. Her er vi ikke tydelige nok på muligheter gjesten har. Segmenteringsmodellen bekrefter også at en stor del av våre potensielle gjester ønsker seg ut av bymiljø for å oppleve natur og aktiviteter.

På klyngensamlingen i Narvik 9-10.des ble arbeidet med produkter og pakker sparket i gang med gruppearbeid der regionene ble delt opp med representanter fra Tromsø i de ulike gruppene. Her kom det frem mange idéer som skal videreutvikles i tiden fremover.

Buss fra Tromsø til Målselv Fjellandsby og Polar Park

Bussring er i gang med et pilotprosjekt der de skal sette opp på dagsturer med avganger fra Tromsø til Narvik tre ganger i uken vinteren 2016. I den forbindelse skal det utvikles pakker som kan kombineres med denne ruten der det allerede er planlagt stopp i Målselv Fjellandsby og Polar Park som i dag ikke lett kan nås med hjelp av rutetransport.

Det blir spennende å følge prosjektet som forhåpentligvis vil bidra til å spre trafikk fra Tromsø og ut og gi reisende til Nord-Norge på vinteren flere gode alternativ. Vi oppdaterer saken etter utvikling i prosjektet.

Foto: Knut Hansvold/nordnorge.com