SNOW17: WINTER TOURISM ACTIVITIES

SNOW17: WINTER TOURISM ACTIVITIES
Soft and Hard Adventures

Aktiviteter i vinterturisme

I denne delen av prosjektet er det arbeidet med ulike problemstillinger som er knyttet til guiderollen, opplevelsesproduksjon, risikovurderinger og hvordan besøkende knytter seg til stedene de besøker. Data er hentet fra undersøkelser i USA, Finland, Nord-Norge og Svalbard. Tidligere har mye av forskningen på dette området fokusert på aktiviteter med høy risiko, fysisk anstrengende - den ekstreme aktivitetsturismen. Det henger dårlig sammen med at om lag 90 prosent av markedet er relatert til mer myke og godt tilrettelagte aktiviteter. Forskningen fra Finland tyder på at næringen etter hvert tilpasser seg denne situasjonen. Blant spørsmålene som blir besvart i vår forskning er hvordan guider arbeider for å gjøre kundene fornøyd, hva som er viktig for gjestene på guidede turer og aktiviteter. Vi har også sett på sammenhengen mellom hva gjestene synes er viktig å oppleve og hvordan bedrifter og guider faktisk presterer. Her er det forskjeller både i hvor gjestene har vært og forskjeller som kan kobles til gjestenes kulturelle bakgrunn, kjønn, alder og inntekt. Et annet interessant funn dreier seg om hvordan relativt marginal teknologiutvikling har skapt store endringer i hva som er mulig innenfor opplevelsesproduksjon. Den røde tråden i forskningen er i stor grad knyttet til hvordan samspillet mellom de som jobber i næringen og gjestene skaper uforglemmelige opplevelser og til en viss grad hva som skjer når resultatet er det motsatte.

Outi+Rantala.png

Outi Rantala (FI)

Outi Rantala, D.Soc.Sc., is Associate Professor on Responsible Arctic Tourism at the Multidimensional Tourism Institute, University of Lapland, Finland. Her research in the Winter project has focused on the contradictory ideals regarding adventure tourism and on the tacit knowledge and competences required from the tourists and guides participating in the winter activities. Even though commercial nature tourism products are often perceived as low-risk activities in the North, risks are present in the everyday actions of guided nature tourism services. She has coordinated two co-authored publications based on data collected during the project: Is adventure tourism a coherent concept and The Softening of Adventure Tourism in Finnish Lapland.

last ned.png

Kelly Bricker (US)

Dr. Bricker is a Professor and Director of Parks, Recreation, and Tourism at the University of Utah. She completed her Ph.D. research with the Pennsylvania State University, where she specialized in sustainable tourism and protected area management. She has research and teaching interests in ecotourism, sense of place, natural resource management, and the impacts of tourism. 

 
last ned (1).png

Line Mathisen (NO)

Line Mathisen jobber som senior forsker ved Northern Research Institute ( NORUT) sitt kontor i Alta. Lines nåværende forskningsinteresser er natur og kulturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping, forskning på entreprenørskap og innovasjon i distriktene og markedsføring – spesielt innenfor samspill for økt verdiskapning og innovasjon. I Winter prosjektet har Line forsket på samspillet mellom guiden og turisten i en opplevelseskontekst, og hva som skjer mellom frivillige turister og event ledelse i Finnmarksløpet og Iditarod. I tillegg har hun fått innsikt i strategier guiden bruker for å regulere egne følelser i slike samspill.

 
last ned.jpeg

Per Kåre Jakobsen (NO)

Per Kåre Jakobsen er universitetslektor ved UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Alta. Per Kåre er opptatt av forskning innenfor utvikling av naturbasert reiseliv og hvordan bruken av teknologi muliggjør nye typer av opplevelsesprodukter. Bruken av kraftige og lette hodelykter er et eksempel på hvordan mørketidssesongen og kveld/natt i den siste tiden har blitt tilgjengelig på andre måter for topptur-skikjørere, syklister og andre brukergrupper. I kombinasjon med bruk av moderne framkomstmidler som fatbikes og randoneeutstyr viser Jakobsens funn hvordan turguider tilrettelegger og regisserer effektene av lys/mørke i sine turopplegg og samskaper opplevelser med sine gjester.

 
last ned (2).png

Arild Røkenes (NO)

Arild Røkenes jobber som førstelektor ved UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Alta. Arild har gjennom vinterprosjektet forsket på guiderollen - mer spesifikt hvordan guider skaper kundeopplevelser gjennom tilrettelegging, sikkerhetsstyring og opplevelsesproduksjon. Arild bruker også mye tid på strategisk prising, hvordan reiselivsbedrifter kan prise sine turer optimalt. Arild har også gjennomført analyser av kompetansebehovet i reiselivsnæringen. Han jobber også aktivt med utvikling av guide- og reiselivsutdanninger med mål om at næringen på sikt skal bli bærekraftig i forhold til miljø, kultur og økonomi.

 
last ned (1).jpeg

Trygve Nygård (NO)

Trygve Nygård, opprinnelig fra Bognelvdalen i Alta, er gründer og daglig leder i reiselivsbedriften GLØD Explorer. Bedriften ble startet i 2005 og tilbyr fatbike, ski, truger og nordlysopplevelser vinterstid. Om sommeren tilbys terrengsykkel, kano og kajakkopplevelser.

I 2016 hadde Glød omlag 7 000 gjester på tur, og omsatt for ca 6,2 mill. Bedriften sysselsetter omlag 5 årsverk.