SNOW17: FINNMARKSLØPET AND THE IDITAROD OF ALASKA EVENT TOURISM

FINNMARKSLØPET AND THE IDITAROD OF ALASKA EVENT TOURISM

SLEDEHUNDLØP OG REISELIVSUTVIKLING I NORD

Hundekjøring er en idrett i sterk vekst og oppmerksomheten rundt sledehundløp som Finnmarksløpet og Iditarod of Alaska øker sterkt. Finnmarksløpet har blitt tildelt både Nordnorsk kommunikasjonspris og Finnmarkskonferansens Næringslivspris. Hundeløpene er også viktige for turismeutvikling, og hundekjørere starter turismebedrifter, hvor de tilbyr aktiviteter forankret i hundekjøring, lokal kultur og den arktiske naturen. Hvorfor har folk blitt så interesserte i hundekjøring og sledehundløp, og hva betyr den økte oppmerksomheten for steder som Finnmark og Alaska?

Denne sesjonen presenterer noen svar på disse, og flere spennende spørsmål knyttet til hundekjøring i Nord. Vi har forsket på den oppmerksomheten som Finnmarksløpet og Iditarod skaper. Løpene har blitt viktige omdømmebyggere, gjennom en personlig og følelsesmessig formidling i sosiale medier, TV og aviser. I sesjonen viser vi hvordan hundeløpene bidrar til at vi som bor i Nord, og i resten av verden, ser og forstår samfunnene våre og naturen på nye måter. Vi har også undersøkt hvordan sledehundekjøring er viktig for turister, spesielt de turistene som deltar i sledehundløp, enten med å kjøre hund eller jobbe frivillig for løpene. Sammen med lokale frivillige er de med på å skape felles opplevelser, utveksle kunnskap og bygge nye nettverk. Samtidig er de med å gjøre mulig to store arrangement som begge gir en rekke ringvirkninger regionalt og nasjonalt.

Det er en utfordring for reiselivet å finne gode måter å utnytte ressursene som ligger i Nord. Sledehundløpene utgjør en ressurs som kan utnyttes bedre til nærings- og samfunnsutvikling. Vi håper forskningen vi presenterer i denne sesjonen kan bidra til dette.

Trine+Kvidal.png

Trine Kvidal-Røvik (NO)

Trine Kvidal-Røvik er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta. Trine har doktorgrad i kommunikasjon. Hennes forskningsinteresser dreier seg om kulturell identitet og kommunikasjon og hun er særlig interessert i maktstrukturer og medierepresentasjoner. Flere av forskningsprosjektene hun har jobbet på har dreid seg om sted og stedsforståelser.

 
Brynhild+Granås.jpg

Brynhild Granås (NO)

Brynhild Granås er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Alta. Vinterturismen i nord er i vekst. Vi vet at hundekjøring har blitt innrullert steg for steg i denne turismen og at hundekjørere har vært viktige aktører i en slik innrullering. Dette har skjedd samtidig med at hundekjøring har fått et stort gjennomslag som en ny friluftslivspraksis og vintersport i Norge.  Hva blir og gjør hundekjøring i en norsk sammenheng og hva er grunnlaget for at hundekjøring har blitt innrullert i vinterturismen? Dette er noen av spørsmålene som jeg forsker på.

 
Gunnar+Knapp.jpeg

Gunnar Knapp (US)

Dr. Gunnar Knapp is Professor Emeritus of Economics at the University of Alaska Anchorage Institute of Social and Economic Research, from which he recently retired after a 35-year career studying the Alaska economy and Alaska natural resources management and markets.  He received his PhD in Economics from Yale University in 1981.  For the Winter project, Dr. Knapp studied the effects on Alaska’s economy of the annual Iditarod Sled Dog Race, a world-famous annual sled dog race across Alaska (similar in many respects to the Norwegian Finnmarksløpet).  These effects range include several kinds of short-term “direct economic impacts,” which can be measured using standard economic impact analysis techniques, including the income and jobs created by holding the event and by the tourist visits and spending which it generates.  They also include a wide range of longer-term and more indirect effects, which are harder to measure but potentially as or more important, including the stimulus which the Iditarod has provided to development of the sport of sled dog racing, a wide range of winter and summer tourist activities related to sled dog rides and kennel visits, and the international marketing benefits of news coverage of the Iditarod.  This research developed a typology of these economic effects and estimated their potential scale.

 
Kari+Jæger.png

Kari Jæger (NO)

Kari Jæger er universitetslektor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta. Kari har jobbet 15 år i næringslivet med reiseliv og festivaler. På UiT Norges arktiske universitet underviser jeg innenfor fagene reiseliv og event. Min forskning i vinterprosjektet fokuserer på de betydninger festivaler og eventer kan ha for turisten, reiselivsnæringen og lokal samfunnet.

 
Arne+Karlstrøm.jpeg

Arne Karlstrøm (NO)

Arne Karlstrøm er 53 år gammel og jobber på Parken gård husky. Arne bor i Langfjordbotn hvor han driver et melkebruk i lag med sin bror. Arne fikk sin første hund som 17 åring, og har i dag ca 45 hunder. Han kjørte Finnmarksløpet første gang i 1988 og har per i dag 20 fullførte løp. Arne har også kjørt turister siden midten av 90 tallet.