SNOW17: AURORA BOREALIS: TOURISM PERFORMANCES AND SYMBOLIC MEANINGS 

AURORA BOREALIS: TOURISM PERFORMANCES AND SYMBOLIC MEANINGS 

NORDLYSTURISME

Nordlysturismen har befestet sin posisjon i arktiske destinasjoner de siste årene og man regner med at rundt 500 000 nordlysturister har kommet til Nord-Norge det siste året. Hva er grunnene til at landsdelen har lykkes med en slik utvikling og hvilke utfordringer står vi overfor? I prosjektet Winter har vi forsøkt å forstå nordlysturismens muligheter og utfordringer og i denne sesjonen forsøker vi å gi noen svar på disse spørsmålene, basert på undersøkelser i Nord-Norge, Nord-Finland, på Island og i Storbritannia. Vi har blant annet sammenliknet utviklingen av nordlysturismen i Tromsø og Alta og ser at selv om Finnmark startet tidligere med en strategisk satsing på vinterturisme, er det Tromsø som har vunnet kampen om nordlysturisten. Sammenlignet med Alta har Tromsø flere fasiliteter, flere attraksjoner, bedre tilgjengelighet, flere tilbydere, et større spekter av nordlysprodukter og et stabilt destinasjonsselskap. Tromsø er byen for den individuelle nordlysturismen, mens Altas suksess er nært knyttet til vintercruise. Mye av nordlysturismens vekst tilskrives økt fokus i media. En viktig bidragsyter her har vært dokumentaren om Joanna Lumleys reise i Nord-Norge. Utfordringen med slike tv-programmer er de forventinger som skapes – turister kommer for å se nordlyset slik hun så det. Photo-shopping og timelaps skaper forventinger om former og farger, som det uforutsigbare nordlyset ikke alltid leverer. Dette er en utfordring for guider som må takle turisters høye forventinger om følelsesladde opplevelser. Forskningen vår viser at guidene takler dette gjennom ulike typer emosjonelt arbeid. Selv om både destinasjonsselskaper og tilbydere kommuniserer nordlysets uforutsigbarhet, og er noe som mange turister kjenner til, er det originalen til de fantastiske nordlysbildene turistene kommer for å se. For et utvalg britiske turister er nordlyset et av verdens vidunder, som flere gjerne vil se igjen og igjen. Dette kan tyde på at nordlysturismen er der for å bli. Dette var en smakebit fra denne forskningen.

Katrín+Anna+Lund.png

Katrín Anna Lund (IS)

Katrín Anna Lund is a Professor in Tourism Studies in the Department of Geography and Tourism, University of Iceland. She holds a PhD in anthropology and her work has focused on landscape and the relations between people and environments. In the WINTER project she has conducted research on performance of Northern Lights tourism, yielding insights into the organization of Northern Lights tourism in the study area and the role of the Northern Lights as an attraction in dark and cold Arctic landscapes.

 
Seija+Tuulentie.png

Seija Tuulentie (FI)

Seija Tuulentie a senior researcher in Natural Resources Institute Finland (Luke) and adjunct professor in environmental sociology at the University of Lapland. Her research fields include nature-based tourism, rural development, second homes and conflicting land use issues. In WINTER project, Seija has participated in the research on northern lights and soft and hard adventures. In regard to northern lights, she has participated on northern lights fieldwork in Iceland, Norway and Finland. Based on these trips, she contributed as one writer of the report to the industry (Heimtun, Jòhannesson & Tuulentie, 2014) and as a writer of one scientific article (forthcoming).

 

Gunnar Thór Jóhannesson (IS)

Gunnar Thór Jóhannesson is Professor at the Department of Geography and Tourism, University of Iceland. His research interests are in the areas of entrepreneurship in tourism, tourism policy and destination development as well as research methodologies. In the WINTER project, he has conducted research on performance of Northern Lights tourism, yielding insights into the organization of Northern Lights tourism in the study area and the role of the Northern Lights as an attraction in winter tourism in the Arctic. 

 
Bente+Heimtun.jpeg

Bente Heimtun (NO)

Bente Heimtun jobber som professor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Alta. I sin forsking er Bente opptatt av å forstå ulike sider ved turistopplevelsen og de steder som besøkes. I vinterprosjektet har hun fokusert på nordlysturismen gjennom analyser av stedsutvikling, guidede nordlysturer, markedsføring og Lumley dokumentaren.